Auto Injection Molding Machine Plastic Injection Molding Machine PET Preform Injection Molding Machine Injection Molding Molds

Farrukh Jawaid

Chất lượng máy móc là tốt, tôi có hai máy kích thước nhỏ

hơn

Trả một chuyến thăm

Yinzhou, Ningbo, Trung Quốc

Tel: 86-574-88128282

Fax: 86--56877329